Hoppa till innehåll

Skillnad på Brent Crude och WTI olja

Oil barrel price falling down for economical crisis in stock market

Om du handlar med olja på börsen märker du snabbt att det i huvudsak finns två olika typer av oljor. Den ena heter Brent Crude och den andra WTI olja. Men vad är det egentligen för skillnad på Brent Crude och WTI olja? Och har det någon betydelse för dig som vill handla på börsen? Det svarar vi på här.

Oljan utvinns på olika platser

En huvudsaklig skillnad på Brent Crude och WTI olja är vart den utvinns. Brent Crude kommer från området mellan Norge och Shetlandsöarna medan WTI kommer från USA. WTI står för övrigt för West Texas Intermediate. Båda dessa oljor har fler likheter än skillnader. De är båda väldigt lätta och söta vilket gör att de passar så bra som bensinolja. Båda dessa oljor är också ledande i sitt område och bestämmer över prissättningen på världsmarknaden. 

Snabb introduktion till Brent Crude

Brent Crude är lite vanligare än WTI och en stor faktor när man ska bestämma oljepriset. Eftersom oljan utvinns så nära havet är transportkostnaderna inte lika höga som för andra oljor. Det är en stor skillnad mot WTI som utvinns vid land. Brent Crude har fått mer konkurrens av WTI på senare tid eftersom man har utökat produktionen. 

Snabb introduktion till WTI

WTI är den huvudsakliga oljan i USA och bestämmer oljepris i landet. Den är också lite sötare än Brent Crude. Den används i princip endast till bensin medan Brent Crude också används i andra sammanhang. Just nu ligger WTI under Brent Crude i pris vilket får sin förklaring nedan. 

De stora skillnaderna mellan Brent Crude och WTI

I USA har det pågått en stor debatt som handlar om fracking och att borra olja. Det var till exempel en stor fråga i presidentvalet 2020. En av konsekvenserna av detta är att WTI numera är billigare än Brent Crude. Om man tittar historiskt har Brent Crude nästan alltid legat lägre i pris. USA har ökat sin oljeproduktion väldigt mycket den senaste tiden. 

Tillgången till olja har varit på tapeten den senaste tiden. Dels beror det på den pågående energikrisen och dels på grund av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Många länder vill införa ett totalstopp av rysk olja vilket betyder att man måste öka produktionen på andra håll. Stora nationer som USA letar efter andra lösningar. Det kan leda till att Brent Crude och WTI får en ännu större marknadsbetydelse i framtiden. 

Summering

Man kan summera och skillnaden mellan oljorna på följande sätt:

  • WTI har högst efterfrågan i USA, Brent Crude är mer anpassad för den europeiska marknaden. 
  • WTI är lite lättare och sötare än Brent Crude
  • Båda oljorna används till framställningen av bensin men Brent Crude har också andra användningsområden. 
  • Brent Crude har historiskt sätt varit billigare än WTI. Nuförtiden är det dock WTI som har lägst pris.