Hoppa till innehåll

Investera i olja

Oljemarknaden är ständigt aktuell och det finns flera sätt du kan investera i olja om du är intresserad. Trots att världen blivit allt mer miljömedveten är olja fortfarande en urstark råvara. Det finns en enormt stor marknad för olja och det utvinns som aldrig förr. Som ett exempel kan vi nämna att oljemarknaden är värd 10 gånger så mycket som guldmarknaden. 

För att kunna investera i olja måste du vara medveten om hur oljepriset sätts. Det är inte alltid så enkelt som att efterfrågan styr priset. Oljepriset kan skifta väldigt mycket från en dag till en annan. Du kan dessutom investera i olja på väldigt många olika sätt. Vi ska gå igenom några av dem lite närmare.

Three black oil barrels.

En introduktion till oljemarknaden

Även om oljan funnits i tusentals år är det först under 1900-talet som den började fylla de funktioner vi är vana att se idag. Tidigare används det när man byggde asfalt, i lampor och i medicinska syften. Under 1900-talet började man dock massproducera olja på ett helt annat sätt. En anledning var att bilen uppfanns och det blev en större efterfrågan på bränsle.

Vad är det som påverkar oljepriset?

Om du ska investera i olja måste du vara medveten om vad som påverkar oljepriset. Det är först och främst OPEC som styr priset. För dig som inte är bekant med uttrycket handlar det om 14 oljeproducerande länder. De står för cirka 40% av all olja som utvinns och deras uppgift är att hålla oljepriset på en rimlig nivå. Det ska alltså inte kunna skena iväg åt något håll. 

På senare tid har även länder som USA och Ryssland växlat upp ett steg och utvinner betydligt mer olja än tidigare. Det har skapat en viss turbulens på marknaden. Det är också viktigt att man inte utvinner mer olja än vad som kan produceras. Den ska ju genomgå flera steg innan den faktiskt används i sitt syfte. 

Andra faktorer som kan vara väldigt avgörande är krig, naturkatastrofer eller ett oroligt politiskt läge i världen. Det har vi sett exempel på under senare tid, både med kriget i Ryssland och coronapandemin. 

Handlar om lågkonjunktur och högkonjunktur

Annat som påverkar oljepriset är hur det ser ut i världen. Under en högkonjunktur brukar det finnas en högre efterfrågan på olja i jämförelse med en lågkonjunktur. Transportsektorn står dessutom för en väldigt stor del av inköpen. Om du vill följa med i råvarubörsen är det bäst att läsa nyheter som pratar om oljepriset och oljemarknaden. Nu ska vi dock prata om hur du kan investera i olja.

Köpa olika typer av oljecertifikat

Detta är förmodligen det enklaste sättet att investera i olja. Då köper du certifikat på börsen och du behöver alltså inte köpa in dig i något aktiebolag. Du äger inte heller någon egen olja. Du kan köpa det hos flera aktiemäklare men det kändaste alternativet är Avanza. Ibland tar de ut en mindre administrativ avgift när du köper ett certifikat. I övrigt så är det ganska billigt att göra denna typ av investering. 

Öka lönsamheten med hävstång

De allra flesta oljecertifikat har en så kallad hävstång. Dessa ligger mellan två och femton gånger. Enkelt förklarat så ökar ditt certifikat lite mer. Låt oss säga att ditt certifikat ökar med en procent. Har du då en hävstång på 11 så ökar den alltså med 11%. Dessa är väldigt lämpliga om du ska göra korta affärer. De flesta rekommenderar att du max har dem någon dag. Det beror på att hävstången alltid nollställs efter en dag. 

Man får tänka på att olja är en väldigt volatil produkt där det svänger snabbt. Det är också en anledning till att du inte ska hålla fast vid dina certifikat för länge. 

Finns det några risker med att köpa certifikat?

Det finns alltid en risk när du är aktiv på börsen och så även med oljecertifikat. De kan snabbt tappa i värde på grund av en oförutsedd händelse. I värsta fall så kan du förlora pengar som du gick in med. Precis som i spel bör man inte investera pengar än vad man har råd att förlora. 

Om du väljer att inte investera i SEK finns det även en risk att du tappar en del av vinsten i en valutaväxling. Det är något som du behöver vara medveten om när du köper utländska certifikat.

Dags att köpa ett certifikat

Tycker du detta låter som ett lämpligt sätt att investera i olja? Då är det enklast att registrera dig hos en nätmäklare. Vi har redan nämnt Avanza men det är också möjligt att bli kund hos Nordnet eller andra kända nätmäklare.

Köp turbowarranter eller minifuture

Ett annat lite mer okänt sätt som du kan investera i olja är genom att köpa turbowarranter eller minifuture. Den stora skillnaden mot certifikat är att dessa normalt går att äga under en längre tid. Det är alltså en lite mer långsiktig lösning än det vi berättat om tidigare. Du kan även använda dem och trada kortsiktigt om du föredrar det. 

Dessa nollställs inte heller på samma sätt som certifikat under en natt. Det betyder att hävstången inte alltid har samma värde. Du måste själv räkna ut vilket värde din hävstång har vilket kan ses som en liten nackdel. Om oljepriset stiger kommer hävstången bli mindre. Det är kanske inte det bästa alternativet för dig som är nybörjare på att investera i olja. 

Vilket är det bästa alternativet?

Så vad är egentligen skillnaden mellan de två olika produkterna? En turbowarrant är något som du köper på börsen. Minifutures är bara en variant av detta. Oavsett vilken du väljer får du en exponering mot oljepriset men du behöver inte köpa någon olja. Den stora skillnaden är att minifutures har något som kallas för en stop loss. Om en turbowarrant skulle börja sjunka väldigt mycket kan ägaren plocka bort den från marknaden för att skydda sig själv. I detta fall förlorar du hela din insats. En minifuture skyddar alltså en del av din insats vilket betyder att du har en större säkerhet. 

Det är dock en väldigt liten summa det handlar om. Du kan istället sätta upp en egen stop loss om du vill skydda dina pengar. Egentligen så spelar det alltså ingen roll vilken av dessa produkter du köper. 

Finns det några risker?

Du utsätter dig ungefär för samma risk som när du köper ett certifikat. I värsta fall så kan du förlora pengar som du har gått in med. Du kan handla minifutures och turbowarranter hos aktiemäklare såsom Avanza.

Köpa aktier i ett börsnoterat oljebolag

Om de flesta hör uttrycket investera i olja så tänker de nog att de ska köpa in sig i ett specifikt oljebolag. Dessa bolag har till uppgift att utvinna olja och även förutspå hur stor efterfrågan kommer vara. En inte helt enkel uppgift. Om ett bolag gör en liten felbedömning kan det leda till överproduktion vilket i sin tur leder till att de får sämre betalt. Detsamma sker om de inte producerar tillräckligt mycket olja

Den stora fördelen med denna typ av investering är att du faktiskt äger en del av ett bolag. Många bolag ger vinstutdelning till sina ägare. Dessa pengar kan du sedan investera på nytt om du önskar. För att du ska lyckas är det viktigt att göra en grundlig analys. Aktier ses ofta som något mer långsiktigt och något som ska växa över tid. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som händer i oljebranschen. 

Det finns många olika typer av oljebolag

Man brukar säga att det finns tre olika typer av oljebolag. Dessa är följande:

  • Upstream
  • Midstream
  • Downstream

 

Enkelt förklarat är Upstream de bolag som upptäcker oljan i marken och pumpar upp den om den blir godkänd. Midstream är de bolag som transporterar och distribuerar oljan. Downstream är de som raffinerar oljan innan den når sina slutkunder. Vissa bolag kan vara involverade i flera av dessa processer. Ett välkänt exempel på detta är Shell. Genom att investera i ett sådant bolag tar du en lite mindre risk. De får ju intäkter från flera olika håll.

Bygg upp en portfölj med flera olika bolag

De flesta väljer inte att bara investera i ett oljebolag utan väljer flera olika och bygger upp en portfölj. Då gör du också en riskbedömning. När du vill köpa in dig i ett bolag kan du studera deras siffror de senaste åren och även hur ledningen verkar. Ju mer du vet om ett bolag desto bättre. Du kan även välja att fokusera på olika typer av bolag, alltså upstream och downstream för att minimera riskerna.

Du kan välja att köpa olje-futures

Detta kallas oftast för terminer på svenska. Det är ett slags kontrakt där du är förpliktigad att köpa och sälja. Den som äger en termin har en förpliktelse att köpa eller sälja olja vid ett visst tillfälle. Detta används normalt inte av privatpersoner utan större bolag. Ett bra exempel är flygbolag. De kan då passa på att köpa upp olja innan priserna börjar stiga. 

Fördelen med denna typ av investering är att det går att satsa både på upp- och nedgångar. Det finns en liknande typ av investering vilket kallas för optioner. Den stora skillnaden är att dessa inte är bindande utan går att sälja när som helst. 

Så kan du köpa oljeterminer

Om du är en större investerare kan du köpa oljeterminer. Du kommer dock inte ha tillgång till alla terminer som finns om du inte är en väldigt betydelsefull investerare. Om du vill handla gör du det på börsen. Då har du alltså ett avtal med börsen och inte med oljebolaget i sig. Ett terminskontrakt är normalt värt lika mycket som 100 stycken fat. Problemet med dessa är att de inte har en stopp loss och du kan faktiskt förlora mer pengar än vad du investerade från början. Mäklaren kan därför kräva en säkerhet vid köpet.

Du kan välja att köpa olje-CFD

En CFD är väldigt likt terminer men du har ingen förpliktelse att varken ta emot olja eller leverera någon sådan i framtiden. Faktum är att det du handlar med är prisskillnaden för tillgången, alltså oljan. CFD är en förkortning och står för contracts for difference. 

När det kommer till fördelarna här brukar man nämna att du kan handla med väldigt stor hävstång. Den kan vara flera hundra gånger. Du kan alltså gå in med en ganska liten insats och fortfarande tjäna väldigt mycket. Dock kan det förstås även gå åt det motsatta hållet om det vill sig illa. Det brukar därför finnas en möjlighet att begränsa förlusterna. Detta bör du kolla upp noggrant innan du bestämmer dig för att gå vidare. 

Inhandlas på egna plattformar

Om du vill handla med CFD:er gör du det på speciella plattformar. Dessa brukar vara väldigt enkla att använda och har mycket information som hjälper dig med ditt köp. Det kan till exempel vara grafer som går igenom historiken och annat som är värt att veta om de olika valen. När du befinner dig på dessa plattformar kan du även lägga in dina egna targets och stop loss. Då kommer du automatiskt att sälja vid ett visst belopp. Du behöver alltså inte sitta och själv hålla koll på hur mycket något går upp eller ner.

Köp in dig i olika energifonder eller oljefonder

Ett annat sätt som går att investera i olja är att köpa fonder. Då brukar man först och främst tänka på oljefonder eller enerigonder. Det är ett bra alternativ för dig som inte har tid eller intresset av att läsa på om enskilda aktier. Fonder är en väldigt enkel typ av investering. Du investerar en summa och låter fondförvaltaren göra resten av jobbet. Den stora nackdelen är att du betalar en liten avgift för detta. Det kallas för förvaltningsavgift och den brukar ligga på 2%. Om du sparar över lång tid är det mycket pengar som bara försvinner i avgifter. 

Tittar vi på Sveriges del så finns det ett 10-tal fonder som är involverade i oljebranschen. De är väldigt enkla att känna igen eftersom de ofta har någonting med energy i namnet. De flesta fonder investerar inte bara i olja utan även i gas. Vissa fokuserar bara på utvinningen av olja, andra kan fokusera på flera delar av processen. Det finns även fonder som kombinerar olja med annan typ av förnybar energi. 

Går inte längre handla med ETF via USA

Tidigare gick det handla med något som kallas ETF vilket står för Exchange traded fund. Det är en form av börshandlad fond där en köp eller säljorder går igenom direkt. Om du säljer en vanlig fond tar det någon dag innan det går igenom. Nu går det alltså inte att handla med ETF via USA, något som var populärt förr. 

I Sverige finns det bara en ETF-fond som är involverad i oljebranschen och det är XACT råvaror. 40% av dess investeringar går till olja och bensin. De är även involverade i andra branscher som till exempel guld och metall. Det positiva med denna fond är att den har en väldigt låg förvaltningsavgift.

Köp aktier i ett utvalt oljeservicebolag

Du behöver inte investera i oljeaktier, du kan även fokusera på en annan del av branschen. Det finns nämligen bolag som är involverade i att sälja tjänster och produkter till oljebolag. Det kan till exempel vara ett bolag som säljer borrtjänster eller reparationer. Då är du fortfarande involverad i oljebranschen men inte direkt med oljebolagen. 

Detta är en bransch som är direkt påverkad av vad som händer i oljebranschen. Om det finns en stor efterfrågan på olja kommer även dessa företag att blomstra och öka sin omsättning. Det kan därför vara klokt att hålla utkik efter företag som har väldigt liten skuldsättning om du vill göra denna typen av investering. Då är det mindre chans att bolaget råkar ut för stora problem om oljebranschen skulle göra sämre resultat under en tid.

Köp aktier i bolag som gynnas av oljebranschen

Du kan även tänka ett steg längre och investera i bolag som också gynnas av höga oljepriser. Det kan till exempel vara sådana som tillverkar maskiner som används i oljeindustrin. Dessa industrier brukar inte enbart vara inriktade på oljebranschen utan brukar också fokusera på andra industrier. Det betyder att du sprider ut dina aktier lite mer och inte bara riktar in dig på olja. 

Ett exempel på ett sådant företag kan till exempel vara stålföretaget SSAB. Det är ett välkänt svenskt företag som har ett finger med i spelet i många branscher.

Plattformar där du kan investera i olja

De flesta känner till möjligheten att skapa konto hos aktiemäklare som Avanza men som nybörjare har man kanske inte fokus på sådana som enbart sysslar med råvaror. Faktum är att det finns ett par stycken sådana. Nedan finner du en lista på några av de bästa alternativen för att investera i olja 2022. 

  • Capital
  • eToro
  • Skiling
  • Revolut


Det du ska kolla på när du vill hitta en bra plattform är hur den är reglerad. Det är också bra om den har ett stort utbud till vettiga priser. Om vi tar eToro som ett exempel kan du handla olja både utan och med hävstång. De har dessutom delat upp dina val i flera olika kategorier så det är enklare för dig att skapa en mångsidig portfölj.

En guide till att investera i olja 2022

Nu när vi gått igenom de olika alternativen som finns för att investera i olja kan det vara bra att veta hur du ska gå tillväga rent praktiskt. De flesta plattformar påminner om varandra när det kommer till registrering och hur du ska sätta in pengar. Därför är det väldigt enkelt att komma igång idag. 

Det första du bör göra är att läsa på om olika plattformar och se vilket alternativ som passar dig bäst. Det finns som sagt en uppsjö av alternativ och du bör ta dig tiden att se vad som känns rätt. 

Så väljer du rätt handelsplattform

Säkerheten är något av det viktigaste när du ska välja en bra handelsplattform. Det kan vara väldigt mycket pengar i rörelse och dessa måste förvaras på ett säkert och tryggt sätt. Det är viktigt att plattformen har giltiga licenser och använder sig av de senaste säkerhetsföreskrifterna. Välj gärna en erkänd plattform med gott rykte. Då har du även möjligheten att läsa om hur andra användare har upplevt plattformen. Det brukar ge en bra överblick om plattformen är bra för dig eller inte. 

Du bör också kolla vad det finns för investeringsmöjligheter och handelsinstrument på en enskild plattfform. Du bör därför ha en ganska bra idé om vad du vill handla för något. Fundera också över vilka verktyg som behövs för att du ska kunna utföra det på bästa sätt. 

Kundsupport

Alla plattformar har inte svenska som språk utan enbart engelska. Om du känner dig bekväm med det brukar det inte vara några problem. Annars är det bäst att välja en plattform där du kan få information på svenska. Dock blir urvalet något mer begränsat. Det är också bra att kolla upp vad plattformen har för kundtjänst och hur du kan nå dessa vid behov. Finns det någon chatt? Vad har kundsupporten för öppettider? Finns det något annat som är bra att veta?

Vad innebär det för kostnader?

En sista sak som du bör kolla på när du ska välja plattform är vilka avgifter som alltid är obligatoriska. När du är medveten om dessa kan du ta med dem i handelsplanen. Var försiktig om en plattform tar en massa onödiga kostnader. Det kan ödelägga lite av din vinst helt i onödan. 

Det finns alltså lite att jämföra när det kommer till olika plattformar. Ju mer tid du lägger på det i början desto bättre. Det finns inget som hindrar dig från att vara registrerad på flera plattformar samtidigt. Dock brukar det underlätta att samla allt på ett ställe. Det är lättare att hålla reda på alla affärer och du slipper sprida ut dina avgifter och insättningar. 

Be om råd i grupper

Som nybörjare är det alltid värt att lyssna på andra och höra hur de har gjort sina investeringar och hur de har valt plattform. Det finns både forum och grupper på sociala medier där du kan få massvis med råd och tips. Där kan du även starta dina egna trådar om det finns något du söker svar på. Då kan du samla på dig en massa bra information som kommer till användning inför valet av plattform.

Skapa och aktivera ett konto

När du har valt plattform och känner dig nöjd med ditt val är det dags att skapa ett konto. De flesta plattformar kräver även att du ska verifiera din profil. Oavsett vilken plattform du använder brukar du snabbt kunna hitta knappen för registrering. De flesta plattformar kräver att du lämnar namn, telefonnummer och en e-post. Sedan ska du även välja ett användarnamn och lösenord. Du brukar även få fylla i att du accepterar villkoren för sajten. 

 

När du har fyllt i alla dina uppgifter får du normalt ett mejl till din valda e-postadress där du ska bekräfta din mejl. Sedan kan det krävas fler steg innan du är helt klar. Hos många sajter måste du även lämna din adress och ditt personnummer. Många ber dig även fylla i lite om din erfarenhet inom investering så de kan hjälpa dig komma igång. Du får också vara beredd på att ladda upp dokument som styrker din hemadress och ditt ID. 

Gör en första insättning

Efter att kontot är klart och verifierat kan du göra din första insättning. Då brukar det finnas en knapp där du ska sätta in pengar. Det kan även vara värt att kolla upp insättningsmetoderna i förväg så du vet att det finns någon som du vill använda. De flesta brukar erbjuda VISA och Mastercard. Vissa har även e-plånböcker som PayPal och Skrill. Du fyller även i vilken summa och vilken valuta du ska sätta in i. 

 

Tänk på att du aldrig ska sätta in mer pengar än vad du har råd att förlora. Du bör ha samma tänk när du investerar i olja som när du spelar på nätet. Det finns aldrig någon garanti för att dina investeringar kommer gå plus. 

Dags att börja köpa olja

När pengarna är på kontot kan du börja med dina investeringar. Många plattformar har ett sökverktyg så du kan söka på “olja” eller något annat sökord som du tycker är relevant. Sedan kan du klicka dig in för mer information och för att börja handla. I detta stadie ser du också om du har en hävstång och hur mycket den ligger på. Med en hävstång maximerar du din vinstpotential men du tar också en större risk. Det beror på att du måste betala tillbaka lånet oavsett om du går med vinst eller en förlust.

 

Oftast finns det fält där du kan reglera fälten för hävstång men även stop loss och profit. Det betyder att aktierna säljs vid ett visst belopp utan att du själv behöver hålla koll på dem. Det är en väldigt bra säkerhet om du vill skydda dig själv.

Därför ska du investera i olja

För att du ska kunna göra bra investeringar måste du ha förståelse om oljebranschen. En av de stora fördelarna med olja är att det finns många sätt att investera. Vi har presenterat flera av dem här i texten. Du behöver inte ens investera i olja utan kan välja en bransch som indirekt är involverad med den populära råvaran. 

Även om man pratar om övergången till förnybar energi har olja en väldigt stark påverkan på världsmarknaden. Olja kommer fortsätta vara en eftertraktad råvara under den närmaste framtiden. Faktum är att den är helt grundläggande för att ekonomin ska kunna fungera. En annan fördel är att du normalt kan använda hävstång. Det kommer så klart med en risk men även med hög vinstpotential. Vi rekommenderar att du läser på lite mer om hävstång innan du väljer om du vill använda den eller inte. 

Om du vill ha en väldigt mångsidig portfölj är det också väldigt bra att välja en råvara som olja. Det kan du kombinera med andra råvaror eller aktier som du vill. Många vill inte lägga alla ägg i samma korg utan sprider ut sina investeringar på olika sätt. Ska man nämna nackdelar så kan faktorer som naturkatastrofer och politiska oroligheter påverka oljemarknaden. Det är också bara ett fåtal länder som styr oljebranschen och kan påverka på fler än ett sätt. De kan när som helst minska produktionen om de vill få upp priserna. Överlag så är olja och råvaror en bra investering som har stor påverkan på världsekonomin. Många tenderar också att investera i råvaror när oroliga tider eftersom det känns lite säkrare än att investera i andra typer av aktier.

Vanliga frågor och svar om att investera i olja

Det är väldigt enkelt och du slipper köpa in dig direkt i ett aktiebolag. Normalt har du även möjligheten att använda hävstång.

Ja, det finns alltid risker med att göra investeringar inklusive olja. Du kan förlora eller gå minus på dina investeringar och det är något du måste vara medveten om.

Det är upp till dig själv och beror på hur mycket du vill lägga ut. Du ser alltid priset för en aktie eller ett certifikat när du ska köpa den på plattformen.

Det finns flera olika handelsplattformar där de säljer olika råvaror inklusive olja. Du kan registrera dig på en eller flera av dessa och börja handla med olja.

Nej, det väljer du helt själv. Du kan även investera i branscher som är relaterade till olja som leverantörer och liknande. Då sprider du också ut dina aktier lite mer vilket är en stor fördel. Det eftersom du tar en mindre risk.