Hoppa till innehåll

Allmänt om prissättning av olja

Nu när bensinpriserna skjuter i höjden har oljepriset kommit på tapeten igen. Många politiker säger att de höga bensinpriserna beror på att priset på råolja har blivit högre. Men hur fungerar egentligen den allmänna prissättningen när det kommer till olja? Vilka faktorer är det som påverkar dagens oljepris? Det kommer du kunna läsa mer om i vår guide.

Oil barrels

Olja är fortfarande en betydande råvara

Olja pekas ofta ut som en stor miljöbov och många vill fasa ut den i takt med den gröna omställningen. Men det har visat sig lättare sagt än gjort. Faktum är att olja fortfarande är en betydande råvara som används till mycket. Bland annat så omvandlas råolja till bensinbränsle. Det var först i början av 1900-talet som oljan blev en större industri. Idag så påverkas priset bland annat av följande:

  • Tillgång och efterfrågan styr precis som i alla branscher
  • Oljeproduktionen styrs av flera ledande länder 
  • Oljepriset styrs av efterfrågan på bensin och andra produkter som är beroende av olja

Priset styrs av tillgång och efterfrågan

I alla branscher så styrs priset av tillgång och efterfrågan och olja är inget undantag. Just nu finns det fortfarande en global efterfrågan på olja vilket påverkar mycket. De flesta är nog ganska bekanta med hur en prissättning fungerar. Ju större efterfrågan desto högre priser. Men riktigt så enkelt är det inte när det kommer till olja.

Många har ett bindande kontrakt som ger dem rätt att köpa olja till ett visst pris. Om man har ett sådant kontrakt måste båda parter fullfölja det oavsett vad som händer i världen. Du kan alltså inte bara titta på vad som händer i världen när oljepriset ska bestämmas. 

Ett exempel på en sådan köpare är flygbolag. De kan köpa på sig flera tunnor med olja på en gång för att skydda sig själva mot framtida prishöjningar. Oljepriset bygger ofta även på rena spekulationer. Om flera parter tror att oljepriset kommer höjas i framtiden kan det leda till en annorlunda prissättning av olja. Det är alltså inte alltid så enkelt att hänga med i vad som händer.

Stora händelser som påverkar

Coronapandemin är ett exempel på en global händelse som påverkar prissättning av olja. Stora delar av världen gick i lockdown och flera länder stängde sina gränser. Som en följd reste folk mindre samt körde mindre bil. Det blev därför en väldigt liten förfrågan på oljan. 

Nu är situationen lite annorlunda. Ryssland har förklarat krig mot Ukraina och flera länder har infört sanktioner mot Ryssland som en följd av det. Många länder vill minska beroendet av rysk olja och letar istället efter andra alternativ. Det betyder att efterfrågan på olja nu är lite högre än tidigare. Det är ingen som vet vad detta krig kommer ha för konsekvenser på lång sikt.

Prissättning av olja påverkar inte alltid andra branscher

Rent teoretiskt borde en produkt bli billigare ju mer som produceras. Och så borde ju vara fallet även för oljebranschen. Det finns vissa tidpunkter i historien då man har återvunnit mer olja än någonsin tidigare. Ett bra exempel på detta är USA. Under 2019 återvann man rekordmycket olja. Det logiska vore då att bensinpriset skulle vara väldigt lågt. Det finns ju trots allt olja i överflöd?

Riktigt så enkelt är det inte när det kommer till prissättning av olja. Även om man utvinner mer olja än någonsin finns det andra delar av produktionskedjan som inte kan hålla samma tempo. I USA finns det begränsat med raffinaderier och faktum är att man lägger ner fler än vad man bygger nya. Sannolikt så har det med den gröna omställningen att göra. Många räknar inte med att det kommer finnas en stor efterfrågan i framtiden. Tanken är att naturgas, el och annan förnybar energi ska ta över.

Följer vissa cykler

Om man tittar historiskt på oljepriset ser man också vissa mönster. Oljepriset verkar nå en topp ungefär vart 30 år sedan vänder det. Som vi nämnde i början av artikeln blev olja en råvara att räkna med i början av 90-talet. Dessförinnan producerades det i väldigt små mängder. Det har alltså varit en rejäl topp i oljepriset år 1920, 1958 och även 1980. Dock är det inget som säger att det kommer fungera på samma sätt i framtiden. 

När det kommer till priset på råvaror som olja vet du aldrig vad som kommer hända framåt. Många gillar att titta på statistik bakåt i tiden men det bör bara ses som en riktlinje. Det är alltså inte säkert att oljan når en ny topp runt 2025.

Marknaden har en stor påverkan

Det finns en annan aspekt av oljepriset som ofta anses vara ganska problematisk. Det beror på att många så kallade “skurkstater” sitter på en stor del av världens oljeresurser. Bland dessa länder ingår nationer som Venezuela, Iran, Irak, Saudiarabien och Kuwait. Totalt så sitter de på 40% av världens oljeresurser. De kan alltså till stor del styra priserna på marknaden. 

Totalt ingår 13 länder i denna organisation som går under smeknamnet OCEP. Denna organisation grundades på 60-talet för att man bättre skulle kunna kontrollera oljepriset och även bensinpriserna. De kan tillfälligt minska sin produktion om de vill att oljepriset ska gå uppåt i stora delar av världen. Det har inte alltid gått helt rätt till och därför liknas de ofta vid en kartell. 

Det finns många exempel på när OCEP-länder blivit alldeles för giriga och sålt flera extra fat med olja bara för att de kan. De vet med sig att inga andra länder kommer hindra dem. För att förhindra detta har länder som USA och Kanada ökat sin produktion. Man vill enkelt förklarat inte vara så beroende av skurkstater utan kunna stå på egna ben.

Kommer Ryssland påverka prissättningen av olja?

Tidigare har Ryssland varit en stor oljeproducent då det är ett land med stora naturtillgångar. Många europeiska länder har länge köpt in olja från Ryssland på en regelbunden basis. Kriget och de efterföljande sanktionerna har dock försatt världen och speciellt Europa i ett väldigt utsatt läge. 

Flera länder vill inte vara med och sponsra Putins krigskassa på något sätt och försöker därför hitta andra alternativ. Dock är det inte alltid så lätt. Det är långt ifrån alla länder som kan köpa in den oljan som behövs från andra ställen. Många oljeproducenter har redan flera kontrakt och har inte alltid rum för fler köpare. Beroende på hur länge kriget håller på kommer det säkerligen påverka prissättning på olja i framtiden. Om du är intresserad av att handla på börsen är det bra att följa med i nyheterna och se hur priset spås påverkas i framtiden.

Sammanfattning om prissättning av olja

Sammanfattningsvis kan vi säga att efterfrågan och tillgång inte är det enda som styr priset på olja. Det är också många andra faktorer som spelar in. Gällande oljepriset så är det många stora kontrakt som spelar in. Det kan till exempel vara flygbolag eller andra större verksamheter och industrier. Större händelser på börsen eller i världen kan också spela roll. 

Även om många länder kämpar för en grön omställning ser det inte ut som att efterfrågan på olja kommer minska inom den närmaste framtiden. Än så länge finns det inte ett fullgott alternativ till olja. Det är alltså något du kan ha i åtanke när du läser om prissättning av olja.

Vanliga frågor och svar om prissättning av olja

Det är flera faktorer men efterfrågan och utbud är en av dessa. Priset styrs även av stora oljekontrakt och förväntningar på framtiden. Det finns alltid flera prognoser som visar på hur mycket olja som kommer säljas.

Ja, det kan det men det är ganska ovanligt. Det hände till exempel under pandemin när flera länder gick i lockdown. Det ska alltså till väldigt speciella händelser för att det ska ske.

Priset på olja styrs till stor del av OCEP-länderna. Här ingår bland annat Saudiarabien och Irak. De kan medvetet minska produktionen för att få upp oljepriserna.

Nej, det är en del av det men inte allt. Bensinpriset kan även vara högt på grund av skatter och andra avgifter. Då spelar det ingen roll hur mycket ett fat olja kostar för tillfället. Bensinpriset hänger alltså inte alltid ihop med priset på olja.