Hoppa till innehåll

Vad påverkar oljepriset?

Oljepriset

Olja, det svarta guldet, anses vara världens mest eftertraktade råvara. USA, Europa och Kina förbrukar tillsammans cirka 45 miljoner fat råolja per dag. Olja är även en av de mest volatila råvarorna, och en lång rad faktorer påverkar oljepriset. Allt från vädret till den amerikanska dollarn har betydelse för priset. De viktigaste faktorerna för oljepriset är dock utbud, efterfrågan och politiska händelser

Priset på olja styrs av utbud och efterfrågan

Priset på olja drivs först och främst av utbud och efterfrågan. När efterfrågan på olja ökar kommer även priset gå upp. I motsats till t ex guld är olja en förbrukningsvara. Oljan förstörs vid användning och när den förbrukats måste den ersättas med ny olja. 

Det svarta guldet används i allt från plast och syntetfiber till asfalt och bränsle. Det finns inte heller oändliga tillgångar. Experterna är inte helt eniga, men en del menar att oljan kan ta slut om några decennier. 

För den som vill investera i råvaran och vill hålla sig uppdaterad om dagens oljepris kan det vara bra att veta att tillgången och efterfrågan på olja är relativt långsamma att svara på prissignaler. Det krävs större prisrörelser för att få marknaden i balans.

Oljepriset påverkas av politiska händelser

Den som vill investera i olja eller olje aktier bör hänga med noga i nyhetsflödet för att kunna förutse prisets svängningar. Geopolitiska händelser skapar en volatilitet på oljemarknaden. Militära konflikter och förändrade geopolitiska allianser kan reducera oljeflödet. Flera oljeproducerande länder ligger i konfliktzoner. Gulfkriget, den arabiska våren och Rysslands invasion av Ukraina är exempel på händelser som påverkar oljepriset drastiskt.

Produktionen av olja är koncentrerad till ett visst antal länder. Nasdaq har listat de fem länder som toppade oljpeoduktionen i världen under slutet av 2021 och början av 2022:

LandMiljoner fat per dag
USA18,87
Saudiarabien12,00
Ryssland11,30
Kanada5,56
Kina4,99

Andra dominerande oljeproducenter är Irak, Iran, Förenade Arabemiraten, Brasilien och Kuwait. De länder som konsumerar mest olja är USA, Kina, Indien, Ryssland och Japan.

Naturkatastrofer och oförutsägbara händelser påverkar oljepriset

2005 ledde orkanen Katrina till att cirka 10-15 % av USA:s raffinaderikapacitet var utslagen några dagar efter stormen. Endast en månad senare drabbades Gulfstaterna av stormen Rita. De båda naturkatastroferna ledde tillsammans till att oljeproduktionen gick ner med 11,7 miljoner fat under den sista veckan i september 2005. 

En annan händelse som påverkat oljepriset i stor grad är Covid 19. Efterfrågan minskade under lockdowns och avstannande industrier, och på grund av detta föll priset.

OPEC har styrt utbudet

En annan faktor på oljepriset är påverkan från OPEC, eller the Petroleum Exporting Countries som förkortningen står för. OPEC grundades 1960 av Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och Venezuela. OPEC har numera 15 medlemmar. Historiskt sett har kartellen haft ett mycket stort inflytande på oljepriset. 

OPEC kan sägas ha tre övergripande mål:

  1. Koordinera medlemmarnas oljeindustri och hålla priset på en stabil nivå med kvoter
  2. Stävja volatiliteten så oljeproduktionen blir maximalt lönsam för medlemmarna
  3. Reglera oljetillgången för att undvika överskott eller brist

 

Oljekartellens inflytande blev extra tydligt 1973 då oljan nästan blev fyra gånger dyrare pga att OPEC begränsade oljetillgången för vissa länder. OPEC:s inflytande väntas minska, bland annat pga den snabba expansionen av USA:s oljeskifferindustri.

Den amerikanska dollarns roll för oljepriset

När Bretton Woods-konferensen hade ägt rum 1944 knöts guldpriset till den amerikanska dollarn samtidigt som världens övriga valutor knöts till dollarn. USD blev i och med detta världens reservvaluta. Än idag handlas det svarta guldet i USD. Således har den amerikanska valutan ett inflytande på oljepriset. En svag dollar brukar innebära ett högre råoljepris och vice versa.

Framtidsprognoser

Som vi sett är det en rad faktorer som påverkar priset på olja. Hur framtiden ser ut går det bara att sia om. Den globala ekonomiska utvecklingen är kopplad till ojlepriset. Idag är det USA, Kina och Europa som till stor del är de geografiska områden som driver efterfrågan på olja. Hur den ekonomiska utvecklingen ser ut över tid är avgörande för oljepriset. 

En annan faktor som oundvikligen anses komma att påverka priset är övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor som solenergi och vindkraft. Även elbilens popularitet och de styrandes vilja att motverka bensin- och dieseldrivna fordon kan påverka oljepriset. 

Slutligen kan vi konstatera att det är en komplex uppgift att analysera hur faktorer som t ex ekonomisk utveckling påverkar oljepriset. Den ekonomiska utvecklingen påverkar nämligen inte endast priset i en riktning. Om konjunkturen är stark kommer efterfrågan på olja att stiga. Att hushållen får det bättre ställt kan i sin tur leda till att efterfrågan på elbilar stiger, något som i sin tur medför att priset på bensin sjunker.