Hoppa till innehåll

Oljepris

Något som påverkar marknaden på alla sätt och vis är dagens oljepris. Priset på olja kan fluktuera väldigt kraftigt beroende på vad som händer i världen. Därför finns det både bra och dåliga lägen när du kan investera i oljerelaterade aktier.

Om du vill ha koll på oljepriset kan du läsa nyheter om vad som händer runt om i världen. Du kan även följa grafer på börsen som visar det nuvarande oljepriset. Om du vill kan du sätta upp en notifikation så du ser vad oljepriset ligger på varje dag. Det är kanske ännu mer aktuellt nu när det råder ett väldigt ovisst tillstånd i världen.

Det finns många länder som har olja men några av de största leverantörerna är Norge och USA. Det är också många länder i Mellanöstern som levererar olja.

oljepris

Oljeprisets historia - Oljerallyn och bottennoteringar

 • 1862-1865: Under denna tidsperiod är det amerikanska inbördeskriget på gång för fullt. Då råolja används för lampor och medicinska ändamål skjuter efterfrågan på råvaran i höjden. I samband med detta blir oljan även ett billigare alternativ till den dyra valoljan.

 • 1890-1892: USA går in i sin värsta lågkonjunktur någonsin och som en konsekvens av detta rasar oljepriserna.

 • 1894: En fasansfull koleraepidemi inträffar på internationell nivå och resulterar i att oljeproduktionen dras tillbaka i hela Europa.

 • 1931: Oljepriset når sitt absoluta bottenpris vilket bland annat beror på massiva oljefynd, en låg efterfrågan och den stora depressionen.

 • 1939: I samband med att andra världskriget inleds blir konflikten den viktigaste drivkraften för efterfrågan av oljan. Men inverkan på priserna är dock mindre på grund av det stora globala utbudet.

 • 1973: Det arabisk-israeliska kriget bryter ut och arabiska medlemmar av OPEC väljer att införa embargo mot länder som stöttar Israel i Yom Kippur-kriget. De globala priserna ökar från i genomsnitt 2,48 dollar 1972 till 11,58 dollar 1974.

 • 1973-1999: Oljepriserna fluktuerar under åren. Vid Sovjetunionens fall 1991 faller också den ryska oljeindustrin. Den globala efterfrågan sjunker också drastiskt 1997 på grund av den asiatiska finanskrisen. 1999 återhämtar den sig igen när regionens ekonomi förbättras.

 • 2001: Den 11 september anfaller terroristgruppen al-Qaeda USA. Som ett resultat av detta, samt de venezuelanska oljearbetarnas strejker, ökar oljepriset rejält.

 • 2008: En finanskris har drabbat USA och efterfrågan på energi sjunker, vilket gör att oljepriset sjunker från 147 USD till ynka 32 USD.

 • 2014: Återigen rasar oljepriset, vilket beror på ett minskat inflytande av OPEC samt de tekniska framsteg som gjort det möjligt att öka produktionen av skifferolja i USA.

 • 2022: Ryssland startar krig mot Ukraina, vilket leder till att omvärlden utesluter ryska oljebolag. I sin tur resulterar detta i en högre efterfrågan och lägre utbud, något som ökar oljepriser.

Oljepris

Oljepris under låg- och högkonjunktur

Likt många andra råvaror påverkas oljepriset bland annat av långkonjunktur och högkonjunktur.

Lågkonjunktur, som du säkerligen redan känner till, är synonymt med låg ekonomisk aktivitet. Vid en lågkonjunktur används olja inte i lika stor mängd då efterfrågan är låg, vilket i sin tur minskar priset på oljan.

Högkonjunktur är istället synonymt med hög ekonomisk aktivitet. När ett land befinner sig i en högkonjunktur används olja mer, och därmed ökar även efterfrågan. När efterfrågan är hög ökar priset i sin tur på oljan.

Mäklare som erbjuder handel i olja

Vad påverkar dagens oljepris?

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) är en organisation bestående av länderna Algeriet, Angola, Ekvatorialguinea, Förenade arabemiraten, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Kongo-Brazzaville, Saudiarabien och Venezuela. OPEC koordinerar och förenar medlemländernas oljepolitik för att stabilisera oljemarknaden och säkerställa att konsumenterna får regelbunden tillgång av olja, producenterna en jämn inkomst samt investerare en rättvis avkastning. Idag står OPEC för totalt 40% av oljeproduktionen.

OPEC kan beskrivas som en oljekartell och detta innebär att deras beslut påverkar priset på råoljan. Beslutar de om minskad produktion ökar priset och vice versa.

Krig

En annan faktor som påverkar priset på olja är krig i de länder där olja produceras. Ett väldigt aktuellt exempel är Rysslands invasion av Ukraina, som har en stor ekonomisk påverkan på resten av världen. Ryssland är trots allt en av de största producenterna av såväl olja som naturgas och när utbudet begränsas så ökar priset.

Politiska konflikter

Inom många politiska konflikter används olja som ett slags påtryckningsmedel, där ett land kan sänka sina priser på olja för att ”straffa” andra länder med stor export av olja. På liknande sätt kan ett land med stor oljeexport välja att stoppa leveransen helt och hållet vilket kan resultera i en oljebrist och därmed få priset att öka drastiskt.

Pandemier

Konsekvenserna av en global pandemi kan vara förödande, det har världens alla länder inte minst insett under Covid-19. Förutom att miljontals liv släcktes påverkades även oljepriserna av pandemin då efterfrågan av bensin minskade i takt med att antalet fordon i trafiken minskades. När vi inte längre flög eller körde i samma utsträckning som vi tidigare gjort behövdes inte längre lika mycket bensin, vilket gjorde att oljepriset sjönk markant.

Naturkatstrofer

Sist men inte minst kan naturkatastrofer ha en betydande roll för prissättningen av olja. Detta beror helt enkelt på att naturkatastrofer som orkaner, översvämningar, skogsbränder och så vidare kan leda till att bränsle blir en bristvara och därmed stiger priserna.

Länder som är störst oljeproducenter

Finansiella produkter för handel i olja

När du investerar i olja är det inte den själva fysiska oljan du behöver köpa. Vanligast är det snarare att du genom nätbaserade mäklare investerar i olja genom finansiella produkter. Nedan listar vi några olika av de mest vanligaste finansiella produkterna för att handla olja.

 • CFD-handel

CFD-handel innebär att du spekulerar på ett så kallat CFD-kontrakt. Ett sådant kontrakt motsvarar en tillgång, exempelvis ett fat råolja i detta fall och snarare än att du köper råvaran spekulerar du i detta fall på råoljepris. När olja handlas med CFD-kontrakt kan du som investerare tjäna pengar på oljeprisets upp- och nedgångar.

Fördelen med att olja handlas med CFD-kontrakt är att du inte behöver välja ett specifikt oljebolag, men snarare spekulerar direkt på priset genom en valfri nätmäklare. Dessutom kan du maximera din vinst med hävstångseffekten. Som du säkert räknat ut innebär denna möjlighet till hävstångseffektshandel också risker. Om priset på råolja går i motsatt riktning till vad du planerat kan du förlora stora delar av ditt investerade kapital.

 • Certifikat

Många nätmäklare erbjuder även möjlighet för handel med olja genom certifikat. Certifikat kallas även för ETC som är en förkortning för Exchange Traded Certificate. Sådana certifikat är börshandlade produkter och därmed kan du spekulera i priset på olja utan att själv inneha olja eller aktier i oljebolag. Gemensamt för dessa certifikat är att du antingen spekulerar i en uppgång i oljepriset (Bull) eller en nedgång i oljepriset (Bear). Även för certifikat kan du få hävstång på investeringen och därmed kan det gynna dig som vill handla på kort sikt. Men risken, likt CFD-kontrakt är att du snabbt kan tappa värde och därmed förlora en hel del av ditt kapital.

 • Mini-futures och turbo-warranter

Ett annat sätt på vilket du kan handla med olja är med Mini-futures, ett hävstångsinstrument som också möjliggör för dig at spekulera i oljeprisets upp- och nedgångar. Likt andra börshandlade produkter är varje Mini-future kopplat till en underliggande råvara, olja i detta fall. Mini-futures har inbyggda så kallade Stop-loss nivåer, vilket garanterar att värdet på produkten aldrig blir negativt. När priset nås slutar produkten handlas med automatiskt och det eventuella restvärdet betalas ut.

Turbo-warranter är också värdepapper som handlas med hävstång. Priset på en turbowarrant rör sig linjärt med priset på dess underliggande tillgång, som olja, och som investerare kan du öppna såväl långa som korta positioner. Varje turbowarrant har en inbyggd så kallad ”knock-out”-nivå. När denna uppnås stängs din position.

 • Olje-futures och oljeterminer

Ännu ett sätt att handla med olja är genom den börshandlade produkten futures. Då investerar du med hävstång i upp- och nedgångar direkt i oljepriset. Hävstången i olje-futures är rörlig, och därmed ändras priset när det underliggande oljepriset ändras. Ju närmare barriärnivån priset är desto högre blir hävstången. Om oljepriset når barriärnivån så har du förlorat dina pengar.

Oljeterminer är istället kontrakt med vilka du utbyter en bestämd mängd olja till ett bestämt pris på ett bestämt datum. Oljeterminer handlas med på så kallade terminsbörser och är faktiskt det vanligaste sättet att handla med olja. Priset på dessa terminskontrakt beror på värdet på oljepriset.

De kändaste olje aktierna

Om du tittar på börsen kommer du säkerligen se något som heter oljepris brent. Det är den vanligaste oljan på börsen och kommer från Norge. Det finns även en populär variant från USA. Du kan följa priset för båda dessa om du söker på oljepris graf på börsen.

Det är så klart upp till dig själv vilken typ av olja du vill investera i. Det finns normalt inga säkra kort när det gäller börsen utan det gäller att gå på magkänsla. Genom att samla så mycket information som möjligt har du goda förutsättningar. Då kan du göra de bästa investeringarna som kanske leder till avkastning i framtiden.

De kändaste oljeaktierna

Oljepris

Oljepris och investeringar

Olja är som bekant en råvara. När det är lite sämre ekonomiska tider är det många som väljer att investera i råvaror som guld, olja och silver istället för andra aktier. Det känns helt enkelt för osäkert.

En ökad efterfrågan kan alltså påverka priset. Nu är till exempel väldigt osäkra ekonomiska tider med tanke på västs sanktioner mot Ryssland. Det påverkar inte bara Moskvabörsen utan hela världen. Det kommer självfallet att synas även när det gäller oljeaktier. Då får man också tänka på att mycket i världen går på olja inklusive bensinen.

När du står vid pumpen och ska tanka får du alltså tänka på oljepriset. Just nu är alla drivmedel väldigt dyra och det kan kopplas till oljepriset både globalt och i Sverige. Allt hänger ihop på så sätt.

Oljepris

Vad påverkar dagens oljepris?

Det som i stora drag påverkar marknadens oljepris är hur mycket olja länderna väljer att sälja. De styr marknaden i allra högsta grad. De kan också bidra till en högre efterfrågan.

Något som ingen påverka är om det sker naturkatastrofer i de länder som producerar olja. Det är också något som driver upp oljepriset. Många förutspår även att vi kommer se ett ökat pris så länge det pågår ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Det är fortfarande en ny situation och ingen vet hur det kommer se ut i framtiden.

Andra faktorer som påverkar oljepriset är:

Oljepris och oljeutstläpp

Till skillnad mot vad man kan tro har oljeutsläpp ingen större påverkan på dagens oljepris. Det har förödande konsekvenser för naturen men det är ingenting som påverkar priset. Det kan också hänga ihop med andra faktorer som den globala finanskrisen 2008. Man får titta på flera olika faktorer.

Generellt sätt så brukar man se en minskad efterfrågan när det sker stora oljeutsläpp. Människor blir mer miljömedvetna och försöker tänka om. Nu ser vi också många politiker som driver frågan om att fasa ut fossila bränslen och istället satsa på förnybar energi. Om detta drivs igenom i flera länder kommer det säkerligen ha en stor påverkan på oljepriset på olika börser.

Att handla med råvaror - Allt om den nya investeringstrenden

Vilka andra faktorer påverkar priset på olja?

Brent-oljan

Brent, som också kallas Brent crude och Brent blend, mest känd som petroleum, är en råolja som utvinns i Nordsjön. En majoritet av oljeproduktionen från Europa, Afrika och Mellanöstern tenderar att prissättas i förhållande till just denna olja. Det vill säga att Brent utgör ett slags riktmärke för prissättningen av olja. Vidare är Brent mer passande för den nordvästa europeiska marknaden och därmed den olja man oftast talar om när man talar mer generellt om just olja. Nordsjöoljan handlar man med på Intercontinental Exchange, ICE.

WTI-oljan

Brent-oljan är oljan som återvinns från Nordsjön och WTI-oljan är den amerikanska oljan. WTI är en förkortning av West Texas Intermediate och likt Brent används WTI också som ett slags riktmärke för hur oljepriset ska se ut. Priset på WTI är oftast det som nyhetsrapporter hänvisar till när det talas om oljepriset. WTI brukar ha ett högre pris gentemot Brent-oljan, men under vissa perioder har det varit det motsatta. WTI-oljan handlas med på New York Mercantile Exchange, NYMEX.

Hur fungerar prissättningen på olja?

Som redan nämnt finns det ett flertal faktorer som spelar roll för prissättningen på olja. De största faktorerna är efterfrågan och utbud, men också förväntningar på framtiden. För att inte tala om att OCEP-länderna har störst makt över oljepriset och kan bestämma oljeproduktionen för att justera oljepriserna. Dessutom används Brent och WTI som riktmärken för hur prissättningen på olja rent generellt ska gå till.

Bensin pris idag

Eftersom bensin är en sorts råolja som kan läggas i ett fat kan du i grund och botten investera i bensin.

Den senaste tiden har priset på bensin sjunkit rätt rejält, även om det fortfarande är högt gentemot många andra länder runtom i världen.

Vill du investera i just bensin är det viktigt att du använder dig av aktuell prisinformation för att säkerställa maximal avkastning.

Villaolja pris

Villaolja är en annan sorts olja som endast ett fåtal bostäder använder som primär värmekälla idag. Eftersom villaolja är förbjudet att använda som bränsle i fordon är det inte särskilt vanligt att investera i villaolja. Ett annat namn för villaolja är lätt brännolja och har liknande egenskaper som diesel.

Om Oljepris.eu

Här på Oljepris.eu kan du få en översikt över aktuellt pris på olja samt läsa mer om de olika faktorer som spelar roll för prissättningen. På sidan har vi samlat all viktig information och håller dig uppdaterad om allt du behöver veta för att investera i olja.

Framtiden för oljepriset

Vi har talat mycket om oljepriset idag och vad som avgör dess upp- och nedgångar. Det kan vi göra bland annat tack vare vad historien har visat oss och genom att förstå vad det är som påverkar priset. Men hur kommer oljepriset egentligen att ta sig i framtiden? Vad finns det att säga om framtiden egentligen?

Egentligen är det omöjligt att förutsäga någonting, men många forskare är överens om att vi kommer stå inför en oljetillgångskris inom några år. Detta beror på att efterfrågan på olja ökar medan utbudet långsamt minskar.

Vad innebär detta för dig som investerar i olja? Framförallt gör det oljemarknaden mycket lukrativ. Den är trots allt värd 10 gånger så mycket som guldmarknaden! Men du måste vara väl insatt i oljeprisets dynamik för att lyckas med dina investeringar och undvika risken för förluster.

Sammanfattning om oljepriset

Ett oljepris är alltså något som kan ändra sig väldigt snabbt och som alltid är lite osäkert. Det är många större händelser i världen som vi människor inte kan styra över. Några aktier som alltid påverkas av att oljepriset stiger är energi. Dessa brukar nämligen stiga i samband med ett högre pris på olja.

Om dagens oljepris stiger får det konsekvenser för samhället. Det kommer nämligen leda till att andra saker i samhället blir dyrare. Det betyder i sin tur att människor måste spara in på annat.

När folk måste lägga ner mer pengar på bensin måste de kanske spara in på annat som de inte behöver. Alltså är det inte läge att investera i aktier för nöjen och andra sällsynta varor. Det hänger även ihop med att elpriserna går upp på samma gång. Detta måste också tas hänsyn till.

Sammanfattning om oljepriset
Sammanfattning om oljepriset

Sammanfattning om oljepriset

Ett oljepris är alltså något som kan ändra sig väldigt snabbt och som alltid är lite osäkert. Det är många större händelser i världen som vi människor inte kan styra över. Några aktier som alltid påverkas av att oljepriset stiger är energi. Dessa brukar nämligen stiga i samband med ett högre pris på olja.

Om dagens oljepris stiger får det konsekvenser för samhället. Det kommer nämligen leda till att andra saker i samhället blir dyrare. Det betyder i sin tur att människor måste spara in på annat.

När folk måste lägga ner mer pengar på bensin måste de kanske spara in på annat som de inte behöver. Alltså är det inte läge att investera i aktier för nöjen och andra sällsynta varor. Det hänger även ihop med att elpriserna går upp på samma gång. Detta måste också tas hänsyn till.

Sponsras av casinotop.com

FAQ Oljepris

OPEC står för Organization of the Petroleum Exporting Countries och är kortfattat en internationell organisation bestående av tretton länder som samordnar medlemsländernas oljepolitik.

Du kan handla med olja med en rad av olika nätmäklare, som eToro, Avanza och Skilling. Det enda du behöver är ett konto på vald handelsplattform som du sedan finansierar med eget kapital.

Världens största oljebolag är Saudi Aramco, ett statsägt oljebolag i Saudiarabien. Deras omsättning uppgick till 356 miljarder USD 2018.

Du kan följa aktuellt oljepris samt se historiska prisförändringar här på Oljepris.eu. Du hittar också oljepris online hos många nätmäklare.

Oljepriset ändras konstant, men just nu faller oljepriset drastiskt på grund av oroligheter och covidprotester i Kina. Detta beror helt enkelt på att Kina är världens största oljeimportör.

Blogg

Oljepriset
Oljepriset

Vad påverkar oljepriset?

Olja, det svarta guldet, anses vara världens mest eftertraktade råvara. USA, Europa och Kina förbrukar tillsammans cirka 45 miljoner fat råolja per dag. Olja är

Läs mer »